Brakanes Hotel

Brakanes Hotel har funnet sin plass som et av Hardanger sine fremste turist- og konferansehotell, og er i dag et kjent og kjært hotell både for norske og utenlandske gjester. Samarbeidet med lokale aktører er spesielt viktig. Vi jobber sammen for å kunne tilby våre gjester ekte og nære opplevelser.